Palīdzam Trikātas pamatskolai!

Pirmais izlaidums jaunuzceltajā Trikātas pamatskolā “Gaismaskalns” notika tālajā 1939. gadā. Gatavojoties skolas 85 gadu jubilejas atzīmēšanai 2023. gadā, divus gadus tika vāktas, papildinātas un digitalizētas Trikātas pamatskolas izlaidumu fotogrāfijas, apzināti tajās esošie skolotāji un absolventi, veidots apraksts par skolu. Rezultātā tapis manuskripts grāmatai “Mana-Tava-Trikātas pamatskola”. 

Grāmatas izmērs 170x124 mm, cietais sējums, krāsaina, apmēram 100 lpp., plānotais metiens 1000 eksemplāri. 

Izdevumi grāmatas izdošanai:

tipogrāfijas izmaksas 3550,00 euro

Nakts pārgājiens mežā

20. oktobrī Trikātas pamatskolas 7.-9. klašu skolēni, kopā ar sporta treneri Santu Paegli devās Nakts pārgājienā uz Strenču silu. 

Skolēni, nodrošinājušies ar dažādiem lukturīšiem, bija gatavi doties ceļā. Pārgājienā devāmies stundu pēc saulrieta, bija apmācies un nedaudz smidzināja lietus. Nakts dod daudzas jaunas izjūtas un vienmēr paliek atmiņās kā viens no lielākajiem piedzīvojumiem. Arī mums. 

Lai nokļūtu līdz mežam, bija jāmēro krietns gabals pa lielceļu.