Dzīvosim zaļi!

Projekta fāze: 
Īstenots
Īstenošanas termiņš: 
30.05.2013. - 29.09.2013.
Projektu konkursa rīkotājs: 
VNF Labo darbu programmas 2013. gada pavasara konkurss “Dari sev un citiem!”

Projekta mērķis ir izveidot dārzeņu dobi Trikātas pamatskolā, ar kuras palīdzību bērnudārza vecākā grupa un skolas pirmā klase praksē izmantotu teorētiski gūtās zināšanas augkopībā, apgūstot kādi procesi norisinās, kamēr dārzenis aug, kas tam nepieciešams, kur dārzeņus izmantot un kādu labumu tas var dot. Tas bērnos ieaudzinātu izpratni par dabu, par tās procesiem, cik svarīgs ir paša darbs un ieguldījums, kādus „augļus” tas var nest un ka no tā var būt pašam liels labums.

Tā kā laukos ir liels bezdarbs, taču lielākā daļa dzīvo viensētās, projekta mērķis ir parādīt bērniem, ka ar nelieliem līdzekļiem un savu darbu var izaudzēt dārzeņus, kas var nodrošināt iztiku. Piesaistot dobes izveidei bērnu vecākus, arī pieaugušajiem tiks dota iespēja saprast, ka ir iespējams savā piemājas dārziņā strādāt un būt paēdušam no tur izaudzētā, turklāt paēdušam veselīgi.

Šobrīd projekts aptvers vairāk kā divdesmit bērnu un viņu vecākus. Taču tā kā katru gadu bērni maina vecuma grupas bērnudārzā, tad ar katru gadu ieguvēji būs arvien vairāk. Kaut bērni paliks vecāki un, iespējams, vairs dobes izveidē un dārzeņu audzēšanā nepiedalīsies, trīs gados iegūtās zināšanas būs nostiprinājušās un noderēs turpmāk.

Projekta ietvaros tiek lūgts atbalsts inventāra iegādei, kas būtu bērniem ērts un drošs, un pieaugušo kopdarbībai-darbarīki dobes izveidei, kam pielietojums būs ik gadu.

Kā aug pirmā zaļā raža iespējams apskatīties galerijā