Iespēju durvis aktivizē jauniešus

Šī gada augustā, ciešā sadarbībā ar Beverīnas novada jaunatnes lietu speciālisti Mariku Daļecku un ar biedrības “Lauku partnerība Ziemeļgauja” finansiālu atbalstu organizējām apmācības aktīvajiem novada jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītām personām – iedvesmas semināru “Brīvprātīgais darbs un Es”.

Izglītojošās iedvesmas apmācības notika visas dienas garumā no plkst. 10:00 – 18:00, Mūrmuižas jauniešu centrā, un kopā tajās piedalījās 15 jaunieši no visiem trim novada pagastiem. Kopā ar jauniešiem apmacībās piedalījās jaunatnes lietu speciāliste Marika Daļecka, deputāts Romāns Vaščenko un Beverīnas novada kultūras centra vadītāja Agija Roķe. 

Apmācību laikā jaunieši  apguva jēdziena “Brīvprātīgais darbs” nozīmi, uzzināja par tā daudzveidību, un kā to veikt soli pa solim, kā arī brīvprātīgā darba ieguvumiem un zaudējumiem gan organizatoram, gan dalībniekam. Vērtīga bija informācija par brīvprātīgā darba veicēja tiesībām, pienākumiem un vecāku lomu tajā. Lai informācija būtu interesanta un vieglāk uztverama, apmācības notika ārpus telpām neformālā gaisotnē caur komandu darbu un sevis pilnveidošanu. Jauniešiem bija iespēja iepazīties un pavadīt dienu ar kopā ar atraktīvo jaunatnes politikas eksperti Inesi Šubēvicu, kā arī klausīties pieredzes stāstus no Valmieras novada fonda Jauniešu ideju laboratorijas koordinatores Samantas Bergas brīvprātīgā darba Latvijā un ārpus tās. Dienas beigās jaunieši bija pozitīvi iedvesmoti, iemācījās, kā strādāt komandā ar dažāda vecuma posma pārstāvjiem, būt laipniem pret pasākuma dalībniekiem un kvalitatīvi izpildīt viņam uzticētos uzdevumus, kā arī saprata, cik svarīgi un atbildīgi ir būt par brīvprātīgā darba organizatora “seju”, piedaloties gan Beverīnas novada pašvaldības pasākumos, gan nākotnē lielāka mēroga pasākumos Latvijā un ārpus tās. 

Publikācija par pasākumu pieejama arī Beverīnas novada mājas lapā: http://www.beverinasnovads.lv/index.php/37-jauniesi/3500-beverinas-novada-jauniesi-iegust-zinasanas-par-brivpratigo-darbu

 

Linda Krūmiņa, biedrības vadītāja